Klimatyzacja

Klimatyzacja - jak to działa

Zasadniczym elementem klimatyzatora jest układ chłodniczy, którego zadaniem jest ochładzanie powietrza w pomieszczeniu. Zbudowany jest on analogicznie jak układ chłodniczy w każdej lodówce czy zamrażarce domowej.

Układ chłodniczy składa się z trzech głównych elementów:

- chłodnicy powietrza (część wewnętrzna klimatyzatora)

- sprężarki przetłaczającej gaz chłodniczy w obiegu zamkniętym

- skraplacza - wymiennika ciepła (element zewnętrzny klimatyzatora)

 W skraplaczu następuje ochładzanie gorącego gazu chłodniczego, dlatego z uwagi na jego wysoką temperaturę musi on być zainstalowany na zewnątrz budynku np. na elewacji zewnętrznej lub dachu. W zależności od naszych wymagań oraz charakteru pomieszczenia, które chcemy sklimatyzować, urządzenie chłodnicze, jak i inne elementy klimatyzatora muszą mieć odpowiednią wielkość. Podstawowym parametrem charakteryzującym wielkość klimatyzatora jest moc chłodnicza .

Przykładowe moce chłodnicze:

 - zamrażarka domowa - 250 W

- mały klimatyzator komfortu - 3500 W

- duży klimatyzator precyzyjny - 50000 W

 Pozostałe parametry klimatyzatora to:

- wydatek powietrza , określający ilość powietrza przetłaczanego: mały klimatyzator komfortu - 1500 m 3 /h; duży klimatyzator